Hlavní obsah

klar

Vyskytuje se v

klar werden: sich klar werdenüber j-n/etw. udělat si jasno v kom/čem, ujasnit si co, být si vědomý čeho

Tinte: klar wie dicke Tinte seinbýt jasné jako facka

ja: Ja klar!No jasně!

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

darstellen: Argumente klar darstellenjasně vyložit argumenty

klarkommen: Kommst du mit der Aufgabe klar?Zvládneš ten úkol?

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

trennen: Begriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně