Hlavní obsah

ja

Das, podstatné jméno~(s), ~(s)

Vyskytuje se v

allerhand: Das ist ja allerhand!To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

bitte: Ja, bitte?Ano, prosím? při ohlášení do telefonu

freilich: Ja freilich!No jasně!, Ale ovšem!

geben: Das gibt's ja gar nicht!To teda nepůjde!, To není možné!

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

leider: leider jabohužel ano

na: na jano jo

so: (ja) sotak(ový), teda, ale

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

ausbleiben: Das konnte ja nicht ausbleiben!Vždyť k tomu muselo dojít!

darum: Darum geht es ja gerade!O to právě jde!

Ewigkeit: Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.Trvalo to celou věčnost.

Höhe: hovor. Das ist ja die Höhe!To je (teda) vrchol!

schön: Das sind ja schöne Aussichten!To jsou tedy pěkné vyhlídky!

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

sonst: heute nicht, sonst jadnes ne, jinak ano

stimmen: mit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/proti

trauen: Du traust dich ja nicht.Ty si netroufneš.

Zweck: hovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!

heiter: hovor., iron. Das kann ja heiter werden!To bude ještě veselé!

Skandal: Das ist ja ein Skandal!No to je skandál!

ano: Půjdeš se mnou? – Ano.Gehst du mit? – Ja.

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

harašit: Tobě snad haraší!Du bist ja übergeschnappt!

hnusný: Ty jsi ale hnusný!Du bist ja ekelhaft!

chytrák: To jsi teda chytrák.Du bist ja auch ein Schlaumeier.

jasně: No jasně!(Ja) Klar!

jo: Máš hlad? – Jo.Bist du hungrig? – Ja.

kecat: To kecáš!Du spinnst ja wohl!

naivní: Bylo by naivní se domnívat, že ...Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...

pomást se: Ty ses snad pomátl!Du bist ja wahnsinnig!

potrhlý: Ty jsi ale potrhlý!Du bist ja plemplem!

pravda: To snad není pravda!Das gibt's ja gar nicht!

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

rána: To byla rána!Das war ja ein Knall!

skandál: To je skandál!Das ist ja ein Skandal!

skvělý: iron. No to je skvělé.Das ist ja großartig.

smrad: Tady je strašný smrad!Hier stinkt's ja schrecklich!

sranda: To je sranda!Das ist ja lustig!

vždyť: Nespěchej, vždyť máš času dost.Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.

zbláznění: To je k zbláznění.Das ist (ja) zum Verrücktwerden.

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

žvást: Je to žvást.Das ist ja Quatsch!

houba: Houby s octem!Ja, Pustekuchen!

vrchol: To je vrchol!Das ist ja die Höhe!

vztek: To je k vzteku.Das ist ja ärgerlich.

zbláznit se: Ty ses snad zbláznil!Du spinnst ja (wohl)!