Hlavní obsah

sonst

Spojka

  • nebo, jinak v opačném případěGib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

Vyskytuje se v

sonst: Sonst noch was?Ještě něco?, Ještě nějaké přání?

Ärger: Sonst gibt es Ärger!Jinak bude zle!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

steigern: Wir müssen die Produktion steigern, sonst befriedigen wir nicht die Nachfrage.Musíme zvýšit produkci, jinak neuspokojíme poptávku.

jinak: Und was sonst?A co jinak?

jindy: der sonst so ruhige Menschjindy tak klidný člověk

plácnout: Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.Přestaň, nebo ti jednu plácnu.

přetáhnout: Lass es, sonst ziehe ich dir eins über.Nech toho, nebo tě přetáhnu.

vystydnout: Iss mal, sonst wird es kalt.Jez, jinak ti to vystydne.

als: was sonst als...co jiného než...