Hlavní obsah

gesund

Přídavné jménogesünder/řidč. gesunder, gesündest-/řidč. gesundest-

  1. zdravý člověk ap.
  2. zdravý, rozumný, racionálnípřen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

Přídavné jménogesünder/řidč. gesunder, gesündest-/řidč. gesundest-

  1. gesund sein wie ein Fisch im Wasser být zdravý jako rybička

Vyskytuje se v

Menschenverstand: der gesunde Menschenverstandzdravý (lidský) rozum

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

Ehrgeiz: ein gesunder/krankhafter Ehrgeizzdravá/chorobná ctižádost

Selbstbewusstsein: gesundes Selbstbewusstseinzdravé sebevědomí

zdravý: zdravá výživagesunde Nahrung

zdravý: zdravý vztaheine gesunde Beziehung

živý: živ a zdrávgesund und munter

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

náš, naše: Naši jsou zdrávi.Die Unseren sind gesund.

plíce: mít zdravé plíceeine gesunde Lunge haben

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

přestát: Přestál stěhování ve zdraví.Er hat den Umzug gesund überstanden.

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

uzdravit se: Brzo se uzdrav!Werde bald gesund!, Gute Besserung!

vyléčit se: Doufal, že se vyléčí.Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.

zázračný: Zázračným způsobem se zase uzdravil.Auf wunderbare Weise wurde er wieder gesund.

zdravě: vypadat zdravěgesund aussehen

zdravě: jíst zdravěgesund essen

zdraví: navrátit se ve zdravígesund zurückkehren

životní: zdravý životní stylgesunde Lebensweise

barva: mít zdravou barvueine gesunde Farbe haben

zdravý: být zdravý jako rybagesund wie ein Fisch (im Wasser) sein