Hlavní obsah

gesund

Přídavné jménogesünder/řidč. gesunder, gesündest-/řidč. gesundest-

  1. zdravý člověk ap.
  2. zdravý, rozumný, racionálnípřen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

Přídavné jménogesünder/řidč. gesunder, gesündest-/řidč. gesundest-

  1. gesund sein wie ein Fisch im Wasser být zdravý jako rybička

Vyskytuje se v

Menschenverstand: der gesunde Menschenverstandzdravý (lidský) rozum

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

Ehrgeiz: ein gesunder/krankhafter Ehrgeizzdravá/chorobná ctižádost

Selbstbewusstsein: gesundes Selbstbewusstseinzdravé sebevědomí

gesund: gesund sein wie ein Fisch im Wasserbýt zdravý jako rybička