Hlavní obsah

Zahn

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. zub v ústechschiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zubydie dritten Zähnetřetí zuby umělý chrup
  2. zool.plakoidní šupina
  3. hrot, zub pily, hřebene ap.

Vyskytuje se v

Auge: Auge um Auge, Zahn um Zahnoko za oko, zub za zub

bohren: Der Zahnarzt bohrt an/in dem kranken Zahn.Zubař vrtá bolavý zub.

putzen: (sich) die Zähne putzenčistit (si) zuby

zahnen: Das Kind zahnt.Dítěti rostou/se prořezávají zoubky.

vycenit: vycenit zubydie Zähne fletschen/blecken

cenit: cenit zubydie Zähne fletschen

cvakat: cvakat zubymit den Zähnen klappern

drkotat: Zuby mu drkotaly.Seine Zähne klapperten.

křivý: křivé nohy/zubykrumme Beine/schiefe Zähne

kývat se: Kývá se mi zub.Mein Zahn wackelt.

nepravý: nepravé zubyfalsche Zähne

plombovat: plombovat zubeinen Zahn füllen

spravit: nechat si spravit zubysich die Zähne sanieren lassen

trhat: trhat zubyZähne ziehen

venku: Zub je venku.Der Zahn ist raus.

vrtat: vrtat zuban/in dem Zahn bohren

vrzat: Ve spánku vrzala zuby.Im Schlaf knirschte sie mit den Zähnen.

vyklubat se: Vyklubal se jí první zub.Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.

vytrhnout: vytrhnout komu zubj-m einen Zahn ziehen

zaťatý: se zaťatými zubymit zusammengebissenen Zähnen

zub: zkažené zubyfaule Zähne

zub: zatnout zubydie Zähne zusammenbeißen

zub: dát si vytrhnout zubsich einen Zahn ziehen lassen

oko: Oko za oko, zub za zub.Auge um Auge, Zahn um Zahn.

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubysich bis an die Zähne bewaffnen

zaskřípat: (zlostí) zaskřípat zuby(vor Wut) mit den Zähnen knirschen

zub: vylámat si zuby na čemsich an etw. die Zähne ausbeißen