Hlavní obsah

bohren

Vyskytuje se v

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

nos: in der Nase bohrendloubat se v nose

vrtat: an/in dem Zahn bohrenvrtat zub

vrýt se: Die Kugel bohrte sich in seinen Körper.Kulka se mu vryla do těla.

zabodnout: Ein Nagel bohrte sich in seine Hand.Hřebík se mu zabodl do ruky.

zabodnout se: Ein Dorn bohrte sich in ihren Fuß ein.Trn se jí zabodl do nohy.

zarýt: die Finger in den Sand bohrenzarýt prsty do písku

zarýt se: Die Kugel bohrte sich in die Mauer ein.Kulka se zaryla do zdi.

bohren: Der Zahnarzt bohrt an/in dem kranken Zahn.Zubař vrtá bolavý zub.