Hlavní obsah

s, se

Předložka

 1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) mitbydlet s rodičimit den Eltern wohnenstýkat se pravidelně s kamarádyseine Freunde regelmäßig treffenvzít co s sebouetw. mitnehmenJdeš s námi?Gehst du mit (uns)?rozejít se s partneremsich von seinem Partner trennen
 2. (mající, obsahující) mitchléb s máslemein Butterbrotdům s červenou střechouein Haus mit rotem Dach
 3. (o způsobu, okolnostech ap.) mits pozdravem závěrečná formule dopisumit freundlichen Grüßen, freundliche Grüße
 4. (co se týče) mit
 5. (současnost dějů) mit
 6. kniž.(směrem dolů, pryč) vonutírat si pot s čelasich den Schweiß von der Stirn wischenjet s kopce dolůherabfahren
 7. být s to (být schopen) im Stande sein

Zájmeno

 1. (osoba jako původce i objekt děje) sich
 2. (totožný původce a cíl děje) sichdenně se mýtsich täglich waschen
 3. (vyjádření vzájemnosti) einanderJsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.Podali si ruce.Sie schüttelten Hände.
 4. si (sám sobě) sichkoupit si autosich ein Auto kaufen
 5. (vyjádření trpného stavu) werdenTen dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.
 6. (neosobní vyjádření) manKaždý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.
 7. (vyjadřuje účast činitele na ději) sichpřidržovat se zábradlísich am Geländer festhalten
 8. se (nad hranici, nad obvyklou míru) sichO víkendu jsem se opět přejedla.Am Wochenende habe ich mich wieder übergessen.Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.

Vyskytuje se v

asimilovat se: asimilovat se s většinousich der Mehrheit anpassen

babrat se: babrat se s jídlemim Essen herumstochern

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádymit Freunden simsen

hrát si: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

mazlit se: Mazlila se se svými dětmi.Sie liebkoste ihre Kinder.

menší: mít s sebou menší částkueinen kleineren Betrag mithaben

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

milenka: scházet se s milenkousich mit der Geliebten treffen

mnoho: Nemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.

naobědvat se: Naobědváš se s námi.Du wirst mit uns zu Mittag essen.

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

opozdit se: opozdit se s platboumit der Zahlung im Verzug sein

paktovat se: paktovat se s nepřítelemmit dem Feind paktieren

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

pohrát si: pohrát si s dětmimit Kindern spielen

pohrávat si: pohrávat si se zdravímmit der Gesundheit spielen

poloviční: spokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

pomazlit se: pomazlit se s dítětemdas Kind liebkosen

poprat se: poprat se se zákeřnou nemocímit einer schweren Krankheit fertigwerden

povyrazit se: povyrazit se s přátelisich mit den Freunden vergnügen

přivést: přivést koho s sebouj-n mitbringen

půvabný: seznámit se s půvabnou ženoueine reizende Frau kennenlernen

rvát se: rvát se s sokem(sich) mit dem Rivalen raufen

s, se: vzít co s sebouetw. mitnehmen

sem: Sem tam se s ním potkám.Ab und zu treffe ich ihn.

seznámit se: seznámit se s panem FischeremHerrn Fischer kennenlernen

spřátelit se: spřátelit se s novými spolužákysich mit neuen Mitschülern anfreunden

svézt se: Svezeš se se mnou do města?Fährst du in die Stadt mit?

škopek: popovídat si s kamarády u škopkumit Freunden beim Bier plaudern

vláčet se: vláčet se s dítětem do schodůsich mit dem Kind die Treppe hinauf schleppen

vytratit se: vytratit se s penězisich mit Geld davonmachen

zametat: Nenech se sebou zametat.Lass dich nicht ausputzen.

zaplést se: Zapletl se se sousedkou.Er hat sich mit der Nachbarin eingelassen.

zapovídat se: zapovídat se s přátelisich mit den Freunden verplaudern

nést: nést s seboumít za následek mitbringen*, mit sich bringen*

zasnoubit se: zasnoubit se s dívkousich mit einem Mädchen verloben