Hlavní obsah

im

Předložka + člen

Vyskytuje se v

Adamskostüm: im Adamskostümv Adamově rouše, nahý

all: alles in allemcelkově (vzato), v celku, z celkového pohledu

allgemein: im Allgemeinen(vše)obecně (vzato)

Anbetracht: in Anbetracht etw. Gens ohledem, se zřetelem na co

Angriff: etw. Akk in Angriff nehmenzahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Anspruch: j-n/etw. in Anspruch nehmenpoužít, využít koho/co

Anzug: im Anzug seinblížit se, přicházet bouřka, nepřítel ap.

Apfel: in den sauren Apfel beißenkousnout do kyselého jablka

April: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem

Arbeit: etw. Akk in Arbeit habenpracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.

Arsch: j-m in den Arsch kriechenlézt komu do prdele

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

Atemzug: im nächsten Atemzughned nato

aufgehen: j-m geht das Messer in der Tasche aufkomu se otevírá kudla v kapse

Aufwasch: in einem Aufwaschnajednou, jedním vrzem, naráz

Auge: etw. Akk im Auge habenmít v úmyslu, zamýšlet co

Augenblick: im Augenblickmomentálně, teď

bar: in barv hotovosti

Bart: etw. Akk in seinen Bart (hinein)brummenbručet si co pod vousy

Bedarfsfall: für den Bedarfsfall/im Bedarfsfall(e)v případě/pro případ potřeby

Bein: die Beine in die Hand nehmenvzít nohy na ramena

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

Bereich: im Bereich des Möglichen liegenbýt v mezích možností

Beschlag: j-n/etw. in Beschlag nehmenzabrat (si) koho/co jen pro sebe

Bewegung: in Bewegung kommendát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.

Bezug: in Bezug auf j-n/etw.s ohledem, se zřetelem na koho/co, co se týká koho/čeho

Bild: über etw. Akk im Bild(e) seinbýt v obraze o čem

Blaue: ins Blaue (hinein)do větru

Blei: Blei in den Gliedern habenmít nohy jako z olova

bleiben: j-m im Ohr bleibenkomu (pořád) znít v uších

Blickfeld: j-n/etw. ins Blickfeld rückenobrátit pozornost na koho/co

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

böse: im Bösenve zlém, ve špatné náladě se rozejít ap.

braten: in der Sonne bratensmažit se/péci se na slunci

Breite: in die Breite gehentloustnout, přibírat

bringen: etw. Akk in Erfahrung bringenvypátrat, vyzkoumat co

Bruch: in die Brüche gehenrozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.

Bruchteil: im Bruchteil einer Sekundeve zlomku sekundy ve chvilce

Brust: sich in die Brust werfenbít se v prsa naparovat se

Bund: mit j-m im Bunde seinbýt spolčený s kým

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Chef: Chef im Ring seinmít hlavní slovo, být šéf

Dorn: j-m ein Dorn im Auge seinbýt komu trnem v oku

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

dunkel: im Dunkeln tappentápat (v temnotách)

Eifer: im Eifer des Gefechtsv zápalu boje

Eimer: im Eimer seinbýt v kýblu/v hajzlu

ein, eine, ein: in einem fortv jednom kuse

eingehen: in die Annalen eingehenvejít/vstoupit do análů

Elefant: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

Empfang: etw. Akk in Empfang nehmenpřijmout co

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky

entflammen: in Liebe zu j-m entflammenvzplanout láskou ke komu

Erfüllung: in Erfüllung gehensplnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.

Ermangelung: in Ermangelung etw. Gen, von j-m/etw.pro nedostatek, při absenci koho/čeho

erst(er,e,es): in erster Liniev první řadě

ersticken: in Geld erstickentopit se v penězích

etwa: in etwazhruba, všeobecně, docela

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

fahren: j-m in die Beine fahrenprojet kým až do morku kostí strach ap.

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Faust: die Faust im Nacken spürenmít nůž na krku

Fäustchen: sich Dat ins Fäustchen lachensmát se pod vousy

Feder: in die Federndo peřin

Fels: wie ein Fels in der Brandungpevný jako skála

Ferne: in weiter Fernev daleké budoucnosti/minulosti

Acht: etw. Akk in Acht nehmendávat pozor na co