Hlavní obsah

Dorn

Der, podstatné jméno~(e)s, ~en/hovor. -ö-er/tech. ~e

Der, podstatné jméno~(e)s, ~en/hovor. -ö-er/tech. ~e

  1. j-m ein Dorn im Auge sein být komu trnem v oku

Vyskytuje se v

Rose: Keine Rose ohne Dornen.Není růže bez trní.

ritzen: Ich habe mich an einem Dorn geritzt.Poškrábal jsem se o trn.

stechen: sich an den Dornen der Rose stechenpíchnout se o trny růže

treten: einen Dorn in den Fuß tretenšlápnout na trn

píchnout se: Dornröschen stach sich an einem Dorn.Šípková Růženka se píchla o trn.

pobodat: sich an den Dornen stechenpobodat se o trny

popíchat: sich an den Dornen zerstechenpopíchat se o trny

trn: sich einen Dorn in die Hand stoßenvrazit si do ruky trn

vrazit: sich einen Dorn in den Fuß tretenvrazit si trn do nohy

zabodnout se: Ein Dorn bohrte sich in ihren Fuß ein.Trn se jí zabodl do nohy.

Dorn: j-m ein Dorn im Auge seinbýt komu trnem v oku