Hlavní obsah

Rose

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. (nicht) auf Rosen gebettet sein kniž.(ne)mít na růžích ustláno
  2. Keine Rose ohne Dornen. Není růže bez trní.
  3. Geduld bringt Rosen. Trpělivost růže přináší.

Vyskytuje se v

krůpěj: krůpěj rosydas Tautröpfchen

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

brutalita: Brutalita dětí roste.Die Kinderbrutalität wächst.

perla: V trávě se třpytí perly rosy.Im Gras funkeln die Tauperlen.

přičichnout (si): přičichnout k růžian einer Rose riechen

přivonět (si): přivonět si k růžian einer Rose riechen

rozkvést: Růže rozkvetly.Die Rosen sind aufgeblüht.

šlechtit: šlechtit růžeRosen veredeln

vykvést: Růže už vykvetly.Die Rosen sind schon aufgeblüht.

vysychat: Rosa na louce pomalu vysychá.Der Tau auf der Wiese trocknet langsam ein.

zadluženost: Zadluženost státu roste.Die Staatsverschuldung steigt.

zavonět: Růže pronikavě zavoněla.Die Rose hat intensiv geduftet.

zmáčený: zmáčený rosoutaunass

jídlo: S jídlem roste chuť.Der Appetit kommt beim Essen.

růže: nemít na růžích ustlánonicht auf Rosen gebettet sein

růže: Trpělivost růže přináší.Geduld bringt Rosen.

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Geduld bringt Rosen.

ustlat: Nemá na růžích ustláno.Er ist nicht auf Rosen gebettet.

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ranken: Rosen ranken sich um die Laube.Růže se pnou kolem altánku.

riechen: den Duft der Rosen riechencítit vůni růží

stechen: sich an den Dornen der Rose stechenpíchnout se o trny růže

tauen: Es hat getaut.Padala rosa.

wachsen: Das Gras wächst üppig.Tráva roste bujně.

bringen: Geduld bringt Rosen.Trpělivost růže přináší.