Hlavní obsah

Rose

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. (nicht) auf Rosen gebettet sein kniž.(ne)mít na růžích ustláno
  2. Keine Rose ohne Dornen. Není růže bez trní.
  3. Geduld bringt Rosen. Trpělivost růže přináší.

Vyskytuje se v

Rose: (nicht) auf Rosen gebettet sein(ne)mít na růžích ustláno

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ranken: Rosen ranken sich um die Laube.Růže se pnou kolem altánku.

riechen: den Duft der Rosen riechencítit vůni růží

stechen: sich an den Dornen der Rose stechenpíchnout se o trny růže

tauen: Padala rosa.Es hat getaut.

wachsen: Tráva roste bujně.Das Gras wächst üppig.

krůpěj: krůpěj rosydas Tautröpfchen

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

brutalita: Brutalita dětí roste.Die Kinderbrutalität wächst.

perla: V trávě se třpytí perly rosy.Im Gras funkeln die Tauperlen.

přičichnout (si): an einer Rose riechenpřičichnout k růži

přivonět (si): an einer Rose riechenpřivonět si k růži

rozkvést: Die Rosen sind aufgeblüht.Růže rozkvetly.

šlechtit: Rosen veredelnšlechtit růže

vykvést: Die Rosen sind schon aufgeblüht.Růže už vykvetly.

vysychat: Rosa na louce pomalu vysychá.Der Tau auf der Wiese trocknet langsam ein.

zadluženost: Zadluženost státu roste.Die Staatsverschuldung steigt.

zavonět: Die Rose hat intensiv geduftet.Růže pronikavě zavoněla.

zmáčený: zmáčený rosoutaunass

jídlo: S jídlem roste chuť.Der Appetit kommt beim Essen.

růže: nicht auf Rosen gebettet seinnemít na růžích ustláno

trpělivost: Geduld bringt Rosen.Trpělivost přináší růže.

ustlat: Er ist nicht auf Rosen gebettet.Nemá na růžích ustláno.

bringen: Geduld bringt Rosen.Trpělivost růže přináší.