Hlavní obsah

ustlat

Vyskytuje se v

peřina: ustlat peřinydas Bett machen

lůžko: ustlat lůžkodas Bett machen

postel: ustlat posteledie Betten machen

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

růže: nemít na růžích ustlánonicht auf Rosen gebettet sein

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

Bett: ustlat posteldas Bett machen

ustlat: Nemá na růžích ustláno.Er ist nicht auf Rosen gebettet.