Hlavní obsah

tauen

Sloveso

  • užívá se v neosobní vazbě s esEs hat getaut.Padala rosa.

Slovesoh./i.

  1. tátužívá se v neosobní vazbě s esEs taut.Taje., Je obleva.
  2. tát, rozpouštět se

Vyskytuje se v

Eis: Das Eis bricht/taut.Led se láme/taje.

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

sem: Sem tam už taje sníh.Hier und da taut der Schnee schon.

vysychat: Rosa na louce pomalu vysychá.Der Tau auf der Wiese trocknet langsam ein.