Hlavní obsah

tauen

Sloveso

  • užívá se v neosobní vazbě s esEs hat getaut.Padala rosa.

Slovesoh./i.

  1. tátužívá se v neosobní vazbě s esEs taut.Taje., Je obleva.
  2. tát, rozpouštět se

Vyskytuje se v

Eis: Das Eis bricht/taut.Led se láme/taje.

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

tauen: Es taut.Taje., Je obleva.

brouzdat (se): Ich laufe gern durch den Tau.Rád se brouzdám rosou.

roztát: Nach diesen Worten taute sie auf.Po těchto slovech roztála.

sem: Hier und da taut der Schnee schon.Sem tam už taje sníh.

vysychat: Der Tau auf der Wiese trocknet langsam ein.Rosa na louce pomalu vysychá.