Hlavní obsah

riechen

Vyskytuje se v

penetrant: nach etw. penetrant riechenvonět pronikavě čím

daran: Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.

dumpfig: dumpfig riechenpáchnout zatuchle

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

Schweiß: nach Schweiß riechensmrdět potem

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

bahno: nach Schlamm riechenpáchnout bahnem

cítit: riechen nach etw.být cítit čím

čpět: muffig riechenčpět ztuchlinou

páchnout: Der Keller riecht nach Schimmel.Sklep páchne plísní.

plíseň: nach Schimmel riechenpáchnout plísní

přičichnout (si): an einer Rose riechenpřičichnout k růži

přivonět (si): an einer Rose riechenpřivonět si k růži

ucítit: den Duft riechenucítit vůni

zatuchlina: Es riecht moderig.Je to cítit zatuchlinou.

zavánět: Das riecht nach Betrug.To zavání podvodem.

větřit: den Braten riechen, Gefahr witternvětřit nebezpečí

Lunte: Lunte riechenvětřit nebezpečí