Hlavní obsah

riechen

Vyskytuje se v

Lunte: Lunte riechenvětřit nebezpečí

penetrant: nach etw. penetrant riechenvonět pronikavě čím

daran: Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.

dumpfig: dumpfig riechenpáchnout zatuchle

Schweiß: nach Schweiß riechensmrdět potem

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

bahno: páchnout bahnemnach Schlamm riechen

cítit: být cítit čímriechen nach etw.

čpět: čpět ztuchlinoumuffig riechen

páchnout: Sklep páchne plísní.Der Keller riecht nach Schimmel.

plíseň: páchnout plísnínach Schimmel riechen

přičichnout (si): přičichnout k růžian einer Rose riechen

přivonět (si): přivonět si k růžian einer Rose riechen

ucítit: ucítit vůniden Duft riechen

zatuchlina: Je to cítit zatuchlinou.Es riecht moderig.

zavánět: To zavání podvodem.Das riecht nach Betrug.

větřit: větřit nebezpečíden Braten riechen, Gefahr wittern