Hlavní obsah

daran

Příslovce

  1. na tom, na čem, k tomu, k čemuEs waren keine Knöpfe daran.Nebyly na tom žádné knoflíky.Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.
  2. na kom/čem, koho/co, podle koho/čeho, z koho/čehoKein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.
  3. na to, tím na základě této věci, záležitosti ap.Sie ist daran gestorben.Zemřela na to.

Vyskytuje se v

Gedanke: Kein Gedanke (daran)!Ani nápad!, Nepřichází v úvahu!

kein, keine: Kein Gedanke (daran)!Ani nápad!

finden: Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.

verwunderlich: Was ist daran verwunderlich?Co je na tom divného?

vina: Ich bin schuld daran., Ich habe Schuld daran.Mám na tom vinu.

ale: Nicht ich, sondern du bist daran schuld.Ne já, ale tys to zavinil!

být: Er ist schlimm daran.Je na tom bledě.

pak: Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.

podotýkat: Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.Podotýkám, že to nebyla má vina.

rozpomenout se: Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.Zkus se na to rozpomenout.

smět: Er darf nicht daran denken.Nesmí na to myslet.

také: Auch er nahm daran teil.Také on se toho zúčastnil.

zainteresovat: Ich bin daran materiell interessiert.Jsem na tom hmotně zainteresován.

změnit: Daran ist nichts zu ändern.Na tom se nedá nic změnit.

daran: Es waren keine Knöpfe daran.Nebyly na tom žádné knoflíky.