Hlavní obsah

daran

Příslovce

  1. na tom, na čem, k tomu, k čemuEs waren keine Knöpfe daran.Nebyly na tom žádné knoflíky.Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.
  2. na kom/čem, koho/co, podle koho/čeho, z koho/čehoKein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.
  3. na to, tím na základě této věci, záležitosti ap.Sie ist daran gestorben.Zemřela na to.

Vyskytuje se v

Gedanke: Kein Gedanke (daran)!Ani nápad!, Nepřichází v úvahu!

kein, keine: Kein Gedanke (daran)!Ani nápad!

finden: Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.

verwunderlich: Was ist daran verwunderlich?Co je na tom divného?

vina: Mám na tom vinu.Ich bin schuld daran., Ich habe Schuld daran.

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!

být: Je na tom bledě.Er ist schlimm daran.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

podotýkat: Podotýkám, že to nebyla má vina.Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.

rozpomenout se: Zkus se na to rozpomenout.Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.

smět: Nesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.

také: Také on se toho zúčastnil.Auch er nahm daran teil.

zainteresovat: Jsem na tom hmotně zainteresován.Ich bin daran materiell interessiert.

změnit: Na tom se nedá nic změnit.Daran ist nichts zu ändern.