Hlavní obsah

kein, keine

Zájmeno

  1. překládá se záporem, vyjadřuje záporsich keine Sorgen machennedělat si starostiSie hat keine Zeit.Nemá čas.Sie haben keine Kinder.Nemají děti.
  2. žádný, vůbeckein Geld/keine Zeitžádné peníze/žádný časkeinen Schlaf findennemoci vůbec spát
  3. žádný, ani (jeden) jediný, necelýDas Kleid hat keine 20 Euro gekostet.Ty šaty nestály ani 20 euro.
  4. nikdo, žádný z osob ap.Das glaubt dir keiner!To ti nikdo neuvěří!keiner von ihnennikdo z nich