Hlavní obsah

vůbec

Částice

  1. (obecně) überhauptJe to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.
  2. (zesílený zápor) gar, überhauptVůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.
  3. (ve skutečnosti) überhauptCo si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?
  4. expr.(nelibost) überhauptCo je mi vůbec po tom?Was geht mich das überhaupt an?

Vyskytuje se v

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

udivovat: To mě vůbec neudivuje.Das verwundert mich nicht.

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.