Hlavní obsah

gar

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

ganz: ganz und garúplně, zcela, naprosto

ganz: ganz und gar nichtvůbec ne, naprosto ne

Garten: botanischer Gartenbotanická zahrada

Garten: zoologischer Gartenzoologická zahrada

geben: Das gibt's ja gar nicht!To teda nepůjde!, To není možné!

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

quer: quer durch den Gartennapříč zahradou

dahinter: ein Haus mit einem Garten dahinterdům vzadu se zahradou

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Garten: im Garten arbeitenpracovat na zahradě

kosten: Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.

schaden: Das schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

Stand: Der Garten ist in gutem Stand.Zahrádka je v dobrém stavu.

umfassen: den Garten mit einer Hecke umfassenobehnat zahradu živým plotem

umgeben: einen Garten mit einer Hecke umgebenobehnat zahradu živým plotem

Umstand: unter diesen/(gar) keinen Umständenza těchto/žádných okolností

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!