Hlavní obsah

dahinter

Příslovce

  1. za tím za určitou věcí, záležitostí ap., vzadu za objektem ap.ein Haus mit einem Garten dahinterdům vzadu se zahradou
  2. za co za určitý předmět, místo ap., na to na určitou věc, záležitost ap., do toho do určité věci, záležitosti ap.

Vyskytuje se v

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

vězet: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

za: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?