Hlavní obsah

hinter

Předložka

  1. za kým/čímein Garten hinter dem Hauszahrada za domem
  2. za kým/čím, po kom/čem v určité hierarchii, pořadí ap.hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom
  3. za kým uzavřené obdobíEr hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.
  4. za co

Vyskytuje se v

bringen: etw. Akk hinter sich bringenzvládnout co, poradit si s čím

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

Gardine: hinter schwedischen Gardinenza mřížemi ve vězení

Ohr: j-m eins hinter die Ohren gebendát za uši, dát pár facek komu

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Rücken: hinter j-s Rückenza zády koho

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

schreiben: sich etw. Akk hinter die Ohren schreibenzapsat si co za uši

Tür: hinter verschlossenen Türenza zavřenými dveřmi

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Tritt: j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzenkopnout koho (do zadku)

Einstieg: der vordere/hintere Einstieg bei dem Buspřední/zadní dveře autobusu

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

kratzen: sich hinter den Ohren kratzenškrábat se za ušima

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

verbergen: sich hinter einer Hecke verbergenukrývat se za živým plotem

bariéra: hinter der Barriere stehenstát za bariérou

bořit: alle Brücken hinter sich abbrechenbořit za sebou všechny mosty

dokopat: j-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratetdokopat koho ke svatbě

podrbat se: sich hinter dem Ohr kratzenpodrbat se za uchem

posedět: Das Kind hat Hummeln im Hintern.To dítě chvíli neposedí!

prásknout: die Tür (hinter sich) zuschlagenprásknout (za sebou) dveřmi

přikrčit se: sich hinter einen Busch kauernpřikrčit se za keřík

pult: hinter dem Ladentisch stehenstát za pultem

stavět se: sich hinter j-n stellenstavět se na čí stranu

vršit se: Hinter dem Haus häufen sich die Abfälle.Za domem se vrší odpadky.

vykukovat: Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.Vykukovala za závěsem.

za: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

zadek: eins auf den Hintern bekommendostat na zadek

zaklapnout: Die Tür ist hinter uns zugeschnappt.Dveře za námi zaklaply.

zákulisí: hinter den Kulissen, im Hintergrundv zákulisí

zapadat: Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.Papíry zapadaly za stůl.

zapadnout: hinter den Schrank fallenzapadnout za skříň

zkroutit: j-m den Arm hinter den Rücken verdrehenzkroutit komu ruku za zády

hlava: etw. hinter sich werfenhodit co za hlavu

most: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

období: eine schwere Zeit hinter sich habenmít za sebou těžké období

opice: hinterm Mond lebenexpr. být sto let za opicemi

rámeček: Das wird er sich nicht hinter den Spiegel stecken.To si nedá za rámeček.

škrábat: sich hinter dem Ohr kratzenškrábat se za uchem

zadnice: sich auf den Hintern setzenpadnout na zadnici

zámek: j-n hinter Schloss und Riegel bringendát koho pod zámek

zavřený: etw. hinter verschlossenen Türen verhandelnprojednávat co za zavřenými dveřmi

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty