Hlavní obsah

verbergen

Vyskytuje se v

cit: skrývat své city před kýmeigene Gefühle vor j-m verbergen

pronásledovatel: ukrývat se před pronásledovatelisich vor den Verfolgern verbergen

rozhořčení: zakrývat své rozhořčeníseine Erbitterung verbergen

úkryt: schovat se v úkrytusich in einem Versteck verbergen