Hlavní obsah

bergen

Vyskytuje se v

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Berg: Berge versetzen könnenumět hory přenášet

Berg: j-m goldene Berge versprechenslibovat hory doly komu

golden: j-m goldene Berge versprechen(na)slibovat komu hory doly

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

Ausflug: einen Ausflug in die Berge machenudělat si výlet do hor

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

obrys: obrysy hordie Umrisse der Berge

pokrytý: hory pokryté sněhemschneebedeckte Berge

svinout: svinout plachtydie Segel bergen

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

záchranář: Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.

důl: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

hora: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen