Hlavní obsah

bergen

Vyskytuje se v

golden: j-m goldene Berge versprechen(na)slibovat komu hory doly

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Ausflug: einen Ausflug in die Berge machenudělat si výlet do hor

bergen: das Gesicht in den Händen bergenskrýt obličej v dlaních

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

obrys: die Umrisse der Bergeobrysy hor

pokrytý: schneebedeckte Bergehory pokryté sněhem

svinout: die Segel bergensvinout plachty

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

úpatí: Die Stadt liegt am Fuß der Berge.Město leží na úpatí hor.

záchranář: Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.

důl: j-m goldene Berge versprechenslibovat komu hory doly

hora: j-m goldene Berge versprechenslibovat komu hory doly

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama