Hlavní obsah

Berg

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. hora, kopecden Berg hinaufsteigenstoupat do kopce
  2. hory, pohoříin die Berge fahrenjet na hory
  3. hovor.etw. Gen, von etw. hora, hromada, kupa čeho velké množstvíein Berg von Papierenhora papírů

Vyskytuje se v

golden: j-m goldene Berge versprechen(na)slibovat komu hory doly

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Ausflug: einen Ausflug in die Berge machenudělat si výlet do hor

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

hora: einen Berg besteigen/hinaufkletternvystoupit/vylézt na horu

do: den Berg hinaufsteigenstoupat do kopce

obrys: die Umrisse der Bergeobrysy hor

osada: die Ortschaft am Fuße des Bergesosada na úpatí hory

pokrytý: schneebedeckte Bergehory pokryté sněhem

prudký: ein steiler Hang/Bergprudký svah/kopec

skutálet: den Baumstamm vom Berg herunterrollenskutálet kmen z kopce

svalit se: Der Stein ist den Berg hinuntergerollt.Balvan se svalil z kopce.

škrábat se: auf einen Berg kletternškrábat se do kopce

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

úpatí: Die Stadt liegt am Fuß der Berge.Město leží na úpatí hor.

válet: den Berg hinunterrollenpřen. válet sudy

vystoupit: Er bestieg den Berg.Vystoupil na horu.

vyvléct se: sich auf den Berg schleppenvyvléct se na kopec

důl: j-m goldene Berge versprechenslibovat komu hory doly

sud: den Berg hinunterrollenválet sudy hra

venku: aus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg seinbýt z nejhoršího venku

voda: über dem Berg seinbýt za vodou mít vyhráno

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama