Hlavní obsah

Berg

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. hora, kopecden Berg hinaufsteigenstoupat do kopce
  2. hory, pohoříin die Berge fahrenjet na hory
  3. hovor.etw. Gen, von etw. hora, hromada, kupa čeho velké množstvíein Berg von Papierenhora papírů

Vyskytuje se v

golden: j-m goldene Berge versprechen(na)slibovat komu hory doly

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Ausflug: einen Ausflug in die Berge machenudělat si výlet do hor

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

hora: vystoupit/vylézt na horueinen Berg besteigen/hinaufklettern

do: stoupat do kopceden Berg hinaufsteigen

hora: na úpatí horyam Fuße des Berges

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

obrys: obrysy hordie Umrisse der Berge

osada: osada na úpatí horydie Ortschaft am Fuße des Berges

pokrytý: hory pokryté sněhemschneebedeckte Berge

prudký: prudký svah/kopecein steiler Hang/Berg

skutálet: skutálet kmen z kopceden Baumstamm vom Berg herunterrollen

svalit se: Balvan se svalil z kopce.Der Stein ist den Berg hinuntergerollt.

škrábat se: škrábat se do kopceauf einen Berg klettern

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

válet: přen. válet sudyden Berg hinunterrollen

vystoupit: Vystoupil na horu.Er bestieg den Berg.

vyvléct se: vyvléct se na kopecsich auf den Berg schleppen

důl: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

hora: slibovat komu hory dolyj-m goldene Berge versprechen

sud: válet sudy hraden Berg hinunterrollen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

voda: být za vodou mít vyhránoüber dem Berg sein