Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  • könnenUž umíš vařit?Kannst du schon kochen?Neumí lhát.Sie kann nicht lügen.

Vyskytuje se v

česky: Umíš česky?Sprichst du Tschechisch?

čínsky: Umíte čínsky?Sprechen Sie chinesisch?

dobře: Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

přehodit: Umíš přehodit hřiště?Kannst du den Ball über den Spielplatz werfen?

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

trochu: umět trochu německyetwas Deutsch können

vlek: umět jezdit na vlekuSkilift fahren können

vytlouct: Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.

zazpívat: Umí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.

hlava: umět co z hlavyetw. aus dem Kopf können

otáčet se: Ta se umí otáčet!Die Arbeit geht ihr flott von der Hand!

umět: Už umíš vařit?Kannst du schon kochen?