Hlavní obsah

zazpívat

Dokonavé sloveso

  1. (chvíli zpívat) (vor)singenUmí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.Zazpívej mi něco.Sing mir (et)was (vor).
  2. (zpěvem přednést) (vor)singen

Vyskytuje se v

zazpívat si: Zazpívejme si!Singen wir ein Lied!

Takt: ein paar Takte singenzazpívat pár taktů