Hlavní obsah

prakticky

Příslovce

  1. (s ohledem na praxi) praktisch
  2. hovor.(vlastně) praktisch, faktischNeumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.
  3. (účelně) praktischprakticky zařízený bytpraktisch eingerichtete Wohnung

Vyskytuje se v

praktický: praktický lékařpraktischer Arzt

nepraktický: nepraktický teoretik/vědecein unpraktischer Theoretiker/Wissenschaftler

praktický: praktická kapacita čehopraktische Kapazität etw. Gen

praktický: Je to praktický člověk.Er ist ein praktischer Mensch.

příručka: praktická příručka pro zahrádkářepraktisches Handbuch für Kleingärtner

Arzt: praktischer Arztpraktický lékař

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda