Hlavní obsah

prakticky

Příslovce

  1. (s ohledem na praxi) praktisch
  2. hovor.(vlastně) praktisch, faktischNeumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.
  3. (účelně) praktischprakticky zařízený bytpraktisch eingerichtete Wohnung

Vyskytuje se v

praktický: praktický lékařpraktischer Arzt

nepraktický: nepraktický teoretik/vědecein unpraktischer Theoretiker/Wissenschaftler

příručka: praktická příručka pro zahrádkářepraktisches Handbuch für Kleingärtner

Arzt: praktický lékařpraktischer Arzt

Methode: spolehlivá/praktická metodaeine zuverlässige/praktische Methode

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.