Hlavní obsah

Methode

Die, podstatné jméno~, ~n

  • metoda, způsobeine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda

Vyskytuje se v

differenzieren: diferencované metodydifferenzierte Methoden

idiotensicher: metoda jako pro blbceeine idiotensichere Methode

Rückgriff: návrat ke starým metodámder Rückgriff auf alte Methoden

unterscheiden: V čem se obě metody liší?Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?

pokus: metoda pokusu a omyludie Versuch-und-Irrtum-Methode

metoda: vyzkoušet novou metodueine neue Methode ausprobieren

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

vynalezený: testovat nově vynalezenou metodueine neu erfundene Methode testen

Methode: spolehlivá/praktická metodaeine zuverlässige/praktische Methode