Hlavní obsah

Technik

Vyskytuje se v

hi-fi: die Hi-Fi-Technikhi-fi technika

malířský: die Maltechnikmalířská technika

oštěpařský: die Speerwurftechnikoštěpařská technika

překážkářský: die Hürdentechnik, die Hindernistechnikpřekážkářská technika

raketový: die Raketentechnikraketová technika

rutinní: die Routinearbeit/Routinetechnikrutinní práce/technika

trhací: die Sprengtechniktrhací technika

vakuový: die Vakuumtechniktech. vakuová technika

výpočetní: die EDV-Technikvýpočetní technika

zpracovatelský: die Verarbeitungstechnikzpracovatelská technika

jít: Die Technik schreitet ständig voran.Technika jde stále kupředu.

odkoukat: den Sportlern die Sprungtechnik absehenodkoukat od sportovců techniku skoku

přes, přese: ein Fachmann für Technikodborník přes techniku

sdělovací: die Nachrichtentechnik, die Fernmeldetechniksdělovací technika

specializovat se: Die Zeitschrift spezialisiert sich auf die Computertechnik.Časopis se specializuje na výpočetní techniku.

vázání: die Technik des Knotenbindenstechnika vázání uzlů

využít: Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.Jeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.

zaostalý: rückständige Technikzaostalá technika