Hlavní obsah

specializovat se

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  • sich spezialisieren auf etw. AkkČasopis se specializuje na výpočetní techniku.Die Zeitschrift spezialisiert sich auf die Computertechnik.