Hlavní obsah

využít

Dokonavé sloveso

  1. (plně použít) (aus)nutzen, verwenden, verwertenvyužít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen
  2. (ve svůj prospěch) ausnutzen, sich zu Nutze machen etw. AkkJeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.

Vyskytuje se v

šance: využít šancedie Chance wahrnehmen

možnost: využít všechny možnostialle Möglichkeiten ausnutzen

ergreifen: die Gelegenheit zu etw. ergreifenvyužít příležitost k čemu

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

ungenutzt: eine Chance ungenutzt lassennevyužít šanci

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

nutzen: das herrliche Wetter zum Wandern nutzenvyužít nádherné počasí k cestování

optimal: etw. optimal nutzenco optimálně využít

Schwäche: j-s Schwächen ausnützenvyužít čích slabin