Hlavní obsah

využít

Dokonavé sloveso

  1. (plně použít) (aus)nutzen, verwenden, verwertenvyužít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen
  2. (ve svůj prospěch) ausnutzen, sich zu Nutze machen etw. AkkJeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.

Vyskytuje se v

šance: využít šancedie Chance wahrnehmen

možnost: využít všechny možnostialle Möglichkeiten ausnutzen

ergreifen: využít příležitost k čemudie Gelegenheit zu etw. ergreifen

Macht: využít/zneužít své mociseine Macht gebrauchen/missbrauchen

ungenutzt: nevyužít šancieine Chance ungenutzt lassen

Minute: využít na co, k čemu každé volné minutyjede freie Minute zu etw. nutzen

nutzen: využít nádherné počasí k cestovánídas herrliche Wetter zum Wandern nutzen

optimal: co optimálně využítetw. optimal nutzen

Schwäche: využít čích slabinj-s Schwächen ausnützen

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen