Hlavní obsah

Minute

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. minuta šedesát vteřinfünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později
  2. minut(k)a, okamžik, moment chvilkajede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minutyeine Minute Zeit habenmít minutku (času)

Vyskytuje se v

Minute: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

laufen: Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

verzögern: Die Ankunft wird sich um 15 Minuten verzögern.Příjezd bude o 15 minut opožděn.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

chvíle: im letzten Augenblick, in letzter Minutena poslední chvíli

během: binnen fünf Minutenběhem pěti minut

čas: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

dojezd: das Ankommen in letzter Minutedojezd na poslední chvíli

interval: in regelmäßigen Zeitabständen von zwei Minutenv pravidelných dvouminutových intervalech

minuta: zehn Minuten später kommenpřijít o deset minut později

minutka: sich um eine Minute verspäteno minutku se opozdit

nejvýš: höchstens zehn Minuten wartenpočkat nejvýš deset minut

obrátka: die Drehzahl pro Minutetech. počet obrátek za minutu

pár: in ein paar Minutenza pár minut

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

pozadu: Die Uhr geht fünf Minuten nach.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

přesný: pünktlich auf die Minute seinbýt na minutu přesný

přetáhnout: Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.Učitel přetáhl o pět minut.

vyprchat: Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.Za pár minut z něj vztek vyprchal.

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

zpozdit se: Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.Vlak se zpozdil o dvacet minut.