Hlavní obsah

pět

Vyskytuje se v

holení: pěna na holeníder Rasierschaum

pěna: mýdlová pěnader Seifenschaum

pěna: odb. hasicí pěnader Löschschaum

pěna: pěna na holeníder Rasierschaum

pěna: šunková pěnader Schinkenschaum

šamponový: šamponová pěnader Shampooschaum

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

kontinent: pět světových kontinentůfünf Weltkontinente

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minus: pět minus třifünf minus drei

mít: Byt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

osoba: stůl pro pět osobein Tisch für fünf Personen

pěna: bílá pěna na horské bystřiněweißer Schaum auf dem Bergbach

pěna: ovocná pěnader Fruchtschaum, die Fruchtmousse

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přehoupnout se: přehoupnout se přes pět procentfünf Prozent überschreiten

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

složený: složený z pěti dílůaus fünf Teilen zusammengesetzt

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

tichý: tichý jako pěnamäuschenstill

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

utřít: utřít žloutky s cukrem do pěnyEigelb mit Zucker schaumig rühren

vyléčit: Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

chvála: pět na koho samou chváluauf j-n Lobeshymnen singen

minuta: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

pohromadě: mít všech pět pohromaděalle Tassen im Schrank haben

švestka: přen. sebrat si svých pět švestekseine Siebensachen packen

všichni, všechny, všechna: expr. Nemá všech pět pohromadě.Er hat nicht alle Tassen im Schrank.