Hlavní obsah

fünf

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. pětka číslice
  2. pětka školní známka
  3. hovor.pětka tramvaj ap.

Vyskytuje se v

fünft: zu fünftv pěti, po pěti

Minute: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

Pfennig: nicht für fünf Pfennigani co by se za nehet vešlo

Sinn: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

Löffel: in den Teig fünf Löffel Mehl zugebenpřidat do těsta pět lžic mouky

nach: fünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)

Stern: das Hotel hat fünf Sternehotel je pětihvězdičkový

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

euer: Euer sind fünf.Je vás pět.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

minus: Es sind fünf Grad minus.Je pět stupňů pod nulou.

nähren: fünf Kinder nährenživit pět dětí

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Můžeme stanovit pět skupin.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

fünf: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě