Hlavní obsah

minus

Příslovce

  • minus, pod nulouEs sind fünf Grad minus.Je pět stupňů pod nulou.

Předložka; s 2. pád

Vyskytuje se v

minus: pět minus třifünf c!minus drei

plus: Vydělává plus minus deset tisíc korun.Er verdient plus-c!minus zehn Tausend Kronen.

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset c!minus tři se rovná sedmi.

Minus: ein Minus machenprodělat