Hlavní obsah

je

Příslovce

  1. někdy v minulosti i budoucnostiseit/von jeodedávna
  2. po dle počtufünf Kronen je Stückkus po pěti korunáchGruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách
  3. je nach etw. podle čeho počasí ap.

Spojka

  1. je + Komparativ ... desto + Komparativ čím + 2. stupeň, ... tím + 2. stupeňJe älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.
  2. je nachdem ob podle toho zda

Vyskytuje se v

je: je nach etw.podle čeho počasí ap.

umso: je ... umsočím ... tím

allein: být celý život opuštěnýdas ganze Leben allein sein

an: být vinný číman etw. Dat schuld sein

anlässlich: u příležitosti jeho narozeninanlässlich seines Geburtstags

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

auf: být na poštěauf der Post sein

aufeinander: být odkázán jeden na druhéhoaufeinander angewiesen sein

aus: být ze zlataaus Gold sein

aus sein: Rádio je vypnuté.Das Radio ist aus.

außer: být již mimo nebezpečí životabereits außer Lebensgefahr sein

äußerst: být krajně nevhodnéäußerst unpassend sein

ausstatten: být obdařen talentemmit Talent ausgestattet sein

behaart: být silně ochlupenýstark behaart sein

Belieben: podle libosti, jak je libonach Belieben

beständig: být odolný vůči horku/voděgegen Hitze/Wasser beständig sein

Betrieb: být v provozu/mimo provozin/außer Betrieb sein

bleich: být bledý jako stěnableich wie eine Wand sein

blind: být slepý na jedno okoauf einem Auge blind sein

dagegen: být proti nesouhlasitdagegen sein

daheim: být domadaheim sein

dahin: Moje štěstí je ztraceno.Mein Glück ist dahin.

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

dankbar: za co být vděčnýfür etw. dankbar sein

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

abbauen: Deficit byl snížen.Das Defizit wurde abgebaut.

aber: Není chytrá, zato ale pilná.Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

Abfall: To je na vyhození.Das kommt in den Abfall.

abfallen: Spadl z něho strach.přen. Die Angst fiel von ihm ab.

abfragen: Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.

abgeben: Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?

abhängen: Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.

abhängig: Její přítel je závislý na drogách.Ihr Freund ist von Drogen abhängig.

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

abkehren: Odvrátila jsem se od ní.Ich kehrte mich von ihr ab.

abklopfen: Vyklepala jsem si kabát.Ich klopfte mir den Mantel ab.

abnorm: být chorobně ctižádostivýabnormen Ehrgeiz haben

abquälen: Přinutil(a) jsem se k úsměvu.Ich quälte mir ein Lächeln ab.

abreiben: Očistil jsem si ruce o kalhoty.Ich rieb mir die Hände an den Hosen ab.

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.

abschleppen: Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.

abschließen: Dveře byly zamčené.Die Tür war abgeschlossen.

abschneiden: Tato stezka je zkratka.Dieser Pfad schneidet ab.

absehbar: Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.

Abseits: být v ofsajduim Abseits stehen

absetzen: Vláda byla odvolána.Die Regierung wurde abgesetzt.

abstoßen: Odrazila jsem se od země.Ich stieß mich vom Boden ab.

abwechseln: Střídám se vždycky při umývání s ní.Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

adden: Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.

ähnlich: Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.

all: všechny jeho penízeall sein Geld

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

als: Když jsem byl ještě dítě,...Als ich noch Kind war,...

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

also: Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.

Alter: Je (zhruba) v mém věku.Er ist (ungefähr) in meinem Alter.

eh: seit eh und jeodjakživa

Amt: být ve funkciim Amt sein

amüsieren: Lidé se posmívali jeho koníčku.Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.

anbandeln: Chtěl ji sbalit.Er wollte mit ihr anbändeln.

co: Je länger desto besser.Čím déle tím lépe.

jaktěživ: Wer hat es je gesehen?Kdo to jaktěživ viděl?

po: Sie bekamen je einen Hunderter.Dostali po stovce.

dřív: Je früher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

ten, ta, to: Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).Čím (je) starší, tím (je) hloupější.