Hlavní obsah

abfahren

Vyskytuje se v

taub: taubes Gestein abfahrenodvážet hlušinu

Abfahrt: die Abfahrt des Zugesodjezd vlaku

odjezd: odjezd vlaku/autobusu/tramvajedie Abfahrt des Zuges/des Busses/der Straßenbahn

odplout: Loď odplula.Das Schiff ist abgefahren.

odvést: ekon. odvést daň z příjmudie Einkommensteuer abführen

odvozit: odvozit odpadky na smetištěAbfälle auf die Müllkippe abfahren

proč: Už chápu, proč odjel.Ich verstehe schon, warum er abgefahren ist.

sjezd: sjezd na lyžíchder Abfahrtslauf, die Abfahrt

: Už odjeli.Sie sind schon abgefahren.

zuřit: Zuřil, protože mu ujel vlak.Er war wütend, weil sein Zug abgefahren war.