Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) schon(v záporu) nicht mehrUž odjeli.Sie sind schon abgefahren.Už neprší.Es regnet nicht mehr.
  2. (zdůraznění významu) schon

Částice

  • přáníschonUž aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

Vyskytuje se v

být: Už je pozdě.Es ist schon spät.

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hodněkrát: Už jsem se hodněkrát spálil.Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.

hotovo: Vše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

chýlit se: Den už se chýlí.Der Tag geht zur Neige.

jako: To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?

kapat: Už kape.Es tröpfelt schon.

kdyby: Kdyby už to bylo za mnou!Wäre es schon vorbei!

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

krátit se: Prázdniny se už krátí.Die Ferien verkürzen sich schon.

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

-li: Budeš-li už mlčet!Ob du endlich schweigen wirst!

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

moct: Už bys mohl odejít.Du könntest schon gehen.

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

nějak: Nějak to už zvládnu.Ich schaffe es schon irgendwie.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nést: Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

obrazit: Stromy už obrazily.Die Bäume haben schon ausgeschlagen.

odepsat: Už ho odepsali.Er ist schon abgeschrieben worden.

odhlásit se: Už jsem se odhlásil.Ich meldete mich schon ab.

odzvonit: Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

ostatní: Už dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

ostříhat: Už sis ostříhal nehty?Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!

pitvat se: Už se v tom nechci pitvat.Ich will nicht mehr darin herumrühren.

po: Už je po všem.Alles ist schon vorbei.

podruhé: Zvoní už podruhé.Er klingelt schon zum zweiten Mal.

potratit: Potratila už třikrát.Sie hat schon dreimal abgetrieben.

povyrůst: Dítě už povyrostlo.Das Kind ist schon gewachsen.

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.

propečený: Maso je už propečené.Das Fleisch ist bereits durch.

davon: Už ani slovo o tom!Kein Wort mehr davon!

eineinhalb: už rok a půlseit eineinhalb Jahren

schon: Kdyby (už) tak bylo zítra!Wenn (es) nur schon morgen wäre!

wieder: už zaseschon wieder

anhängen: Pocit viny mu už zůstane.Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.

aufhören: Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

bedienen: Už mě obsluhují.Ich bin bedient.

beschaffen: Je už od přírody takový.Er ist von Natur nicht anders beschaffen.

beschlagen: Salám už trochu plesniví.Die Wurst ist schon etwas beschlagen.

bestellen: Máte už objednáno?Haben Sie schon bestellt?

betreten: Do tohoto obchodu už nevkročím.Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.

darauf: Už se na to těším.Darauf freue ich mich schon.

denn: Kdy už to konečně pochopíš?Wann begreifst du das denn endlich?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

doch: Už přece není dítě!Sie ist doch kein Kind mehr!

dunkeln: Už se stmívá.Es dunkelt schon.

durch: Vlak už projel., Vlak je už pryč.Der Zug ist schon durch.

durchreisen: Procestoval už skoro celý svět.Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.

eben: To už se holt nezmění.Das ist eben nicht mehr zu ändern.

entbehren: Déle se už bez brýlí neobejdu.Ich kann die Brille nicht länger entbehren.

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

euch: Já už vás znám.Ich kenne euch schon.

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

fliegen: Musím už letět domů.Ich muss schon nach Hause fliegen.

gehen: Teď už musím jít.Ich muss jetzt gehen.

genießbar: Ten salám se už nedá jíst.Die Salami ist nicht mehr genießbar.

greifbar: Hory jsou už vidět.přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.

grüßen: Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.

her: Je to už dlouho.Es ist schon lange her.

heraussuchen: Ona si už své lidi dobře vybere.Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.

kaum dass: Sotva přišel, byl už zase odvolán.Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.

kommen: Dorazil už můj kufr?Ist mein Koffer schon gekommen?

kriseln: Její manželství je už dlouho v krizi.In ihrer Ehe kriselt es schon lange.

laufen: Rádio už funguje!Das Radio läuft schon!

leisten: Ve svém životě toho už hodně vykonal.Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

liegen: Zkouška je ještě přede/už za mnou.Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.

nein: Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!

noch: Mám už jen dvě eura.Ich habe nur noch zwei Euro.

reden: Už o tom nemluvme!Reden wir nicht mehr darüber!