Hlavní obsah

ostatní

Přídavné jméno

  1. (jiný, druhý) der/die/das andere, übrigjako ostatníwie die Anderenostatní věciübrige Sachen
  2. (další z celku, zbývající) übrig, sonstig, andereUž dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • die AnderenByl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

Vyskytuje se v

odpojit se: sich von den anderen abkoppelnodpojit se od ostatních

okolo: Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.Stál uprostřed, ostatní okolo.

ostatní: alles Übrigevšechno ostatní

spolu s: Er kam zusammen mit den anderen.Přišel spolu s ostatními.

vyrušovat: andere bei der Arbeit störenvyrušovat ostatní při práci

vyvyšovat se: Er erhebt sich gern über die andern.Rád se vyvyšuje nad ostatní.

zastínit: Mit seiner Leistung hat er alle anderen übertroffen.Svým výkonem zastínil všechny ostatní.

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!