Hlavní obsah

hotovo

Přídavné jméno

  • fertigVše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

Vyskytuje se v

hotový: mít uděláno fertig seinbýt hotov

copak: Ach was, du bist schon fertig?Copak, ty už jsi hotov?

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

vzkázat: Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.Vzkaž mu, až budeš hotov.

způli: Ich bin schon halb fertig.Jsem už způli hotov.

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sowie: Sowie ich fertig bin, komme ich.Jakmile budu hotov, přijdu.

hotovo: Alles ist schon fertig.Vše už je hotovo.