Hlavní obsah

fertig

Vyskytuje se v

fix: fix und fertighotový, dokončený, dodělaný (do konce) o práci ap.

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sowie: Sowie ich fertig bin, komme ich.Jakmile budu hotov, přijdu.

fertig: Fertig ist die Laube!A je to (hotovo)!