Hlavní obsah

erledigt

Vyskytuje se v

erledigen: sich erledigenvyřešit se problém ap.

allein: etw. allein erledigenvyřídit co sám

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

Gang: Gänge erledigennakoupit pěšky

notwendig: die notwendigen Formalitäten erledigenvyřídit potřebné formality

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

Einkauf: Einkäufe besorgen/erledigenobstarat/vyřídit nákupy

Sache: Die Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.

nezbytný: vyřídit nezbytné formalitydie notwendigen Formalitäten erledigen

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

oběhat: Všechno si oběhá sama.Sie erledigt alles selbst.

objednávka: vyřídit/potvrdit objednávkueine Bestellung erledigen/bestätigen

odbytý: mít odbyté coetw. erledigt haben

příznivě: příznivě vyřídit coetw. günstig erledigen

stížnost: vyřídit stížnostdie Beschwerde erledigen