Hlavní obsah

erledigt

Vyskytuje se v

allein: etw. allein erledigenvyřídit co sám

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

Gang: Gänge erledigennakoupit pěšky

notwendig: die notwendigen Formalitäten erledigenvyřídit potřebné formality

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

Einkauf: Einkäufe besorgen/erledigenobstarat/vyřídit nákupy

Sache: Die Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.

nezbytný: die notwendigen Formalitäten erledigenvyřídit nezbytné formality

než: Warte mal, bis ich es erledige.Počkej, než to vyřídím.

oběhat: Sie erledigt alles selbst.Všechno si oběhá sama.

objednávka: eine Bestellung erledigen/bestätigenvyřídit/potvrdit objednávku

odbytý: etw. erledigt habenmít odbyté co

příznivě: etw. günstig erledigenpříznivě vyřídit co

stížnost: die Beschwerde erledigenvyřídit stížnost

erledigen: sich erledigenvyřešit se problém ap.