Hlavní obsah

allein

Přídavné jméno

  1. allein stehen být sólo

Částice

  1. výhradně, pouze, jen(om)Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.
  2. užívá se ke zdůraznění důležitostisamotný, (už) jen, samotná skutečnost, že ...Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

Vyskytuje se v

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.

einzig: einzig (und allein)pouze (a jedině), výlučně

glauben: sich allein glaubenpokládat se za osamělého

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

grauen: Er graut sich davor, allein zu sein.Děsí se toho, že bude sám.

schaffen: Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.Sám už tuto práci nezvládne.

schuld: Er allein ist an allem schuld.On sám je vším vinen.

jedině: einzig und alleinpouze a jedině

osaměle: ein allein stehender Baumosaměle stojící strom

osamět: Sie sind endlich allein geblieben.Konečně osaměli.

sám, sama, samo, samý: Sie war allein zu Hause.Byla doma sama.

samota: j-n allein lassennechat koho o samotě

neštěstí: Ein Unglück kommt selten allein.Neštěstí nechodí nikdy samo.