Hlavní obsah

glauben

Sloveso

  1. myslet si, domnívat seEr glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.sich allein glaubenpokládat se za osamělého
  2. (u)věřitj-m kein Wort glaubennevěřit komu ani slovoDas glaubst du doch selbst nicht!Tomu přece sám nevěříš!
  3. an j-n/etw. věřit v koho/co, důvěřovat komu/čemu

Vyskytuje se v

finden: Glauben findenvzbudit důvěru

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

bestärken: j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře

felsenfest: felsenfest an etw. glaubenskálopevně věřit v co

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

kein, keine: Das glaubt dir keiner!To ti nikdo neuvěří!

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schicksal: an die Gunst des Schicksals glaubenvěřit v přízeň osudu

Wunder: an Wunder glaubenvěřit na zázraky

bezvýhradně: bezvýhradně věřit komu/čemuj-m/etw. vorbehaltlos glauben

bůh: věřit v Bohaan Gott glauben

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

fanaticky: fanaticky komu/čemu věřitan j-n/etw. fanatisch glauben

chtít: Nechci tomu ani věřit.Das will ich gar nicht glauben.

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

nevěřit: Nevěřil jí ani slovo.Er glaubte ihr kein Wort.

nevěřit: Nevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.

nevěřit: Nevěřím, že se to podaří.Ich glaube nicht, dass es gelingt.

uvěřit: Uvěřila mu každé slovo.Sie glaubte ihm jedes Wort.

věřit: věřit v Bohaan Gott glauben

víra: víra v koho/coder Glaube an j-n/etw.

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

víra: přestoupit na jinou víruzu einem anderen Glauben überwechseln

vytrvat: vytrvat ve vířeim Glauben durchhalten

zviklat: zviklat důvěru/víru kohoj-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringen

víra: obrátit koho na pravou víruj-n zum richtigen Glauben bekehren