Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) wollen, mögenChceš se vsadit?Willst du wetten?Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.
  2. (zamýšlet) wollen, beabsichtigen, vorhabenNechci tomu ani věřit.Das will ich gar nicht glauben.
  3. (být třeba) brauchenTo chce klid.Das braucht Ruhe.Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.
  4. nechtít (odmítat, nenastávat ap.) nicht wollen, nicht mögenDítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.
  5. (sexuálně toužit) wollen, begehren

Vyskytuje se v

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

blít: Chce se mi z toho blít.Das ist zum Kotzen.

děkovat: Děkuji nechci.Nein, danke.

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, mache ich es.

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

otrávit: Chtěli otrávit studnu.Sie wollten den Brunnen vergiften.

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

pitvat se: Už se v tom nechci pitvat.Ich will nicht mehr darin herumrühren.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

pomlouvat: Nechci nikoho pomlouvat.Ich will niemanden verleumden.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

vdávat se: Nechce se vdávat.Sie will nicht heiraten.

vyhladit: Hitler chtěl vyhladit Židy.Hitler wollte die Juden vernichten.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vykopnout: Chtěli nás vykopnout z firmy.Sie wollten uns aus der Firma hinauswerfen.

vyspat se: Chci se konečně pořádně vyspat.Ich will (mich) endlich ordentlich ausschlafen.

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

zazvonit: Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!

záchod: Chce se mu na záchod.Er muss aufs Klo.

Herr: Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.Ein Herr möchte Sie sprechen.

von: Co ode mě chce?Was will er von mir?

Welt: chtít změnit světdie Welt verändern wollen

abfertigen: Chtěl mě odbýt 20 korunami.Er wollte mich mit 20 Kronen abfertigen.

ablegen: Nechceš si odložit?Willst du nicht ablegen?

anbandeln: Chtěl ji sbalit.Er wollte mit ihr anbändeln.

aufdrängen: Nechci se vnucovat!Ich will mich nicht aufdrängen!

bedenken: Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.

besuchen: Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.Ich wollte dich am Wochenende besuchen.

binden: Ještě se nechci vázat.Ich will mich noch nicht binden.

brauchen: To chce čas.Das braucht seine Zeit.

dass: Vím, že chtěl přijít.Ich weiß, dass er kommen wollte.

denn: Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.

einlassen: Nechtěla cizince vpustit.Sie wollte den Fremden nicht einlassen.

Extrawurst: Chce vždycky něco extra.Sie will immer eine Extrawurst gebraten haben.

fortbilden: Sekretářka se chce dále vzdělávat.Die Sekretärin will sich fortbilden.

gehen: Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?

Last: Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.

losen: Chceme losovat, kdo začne.Wir wollen losen, wer anfängt.

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

mitkriegen: Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?

mitwollen: Chci s tebou/vámi.Ich will mit.

mögen: Chtěl bych říci...Ich möchte sagen...

nur: Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.Komm, wann immer du nur willst.

ob: Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.

Ruhe: chtít mít svůj klidseine Ruhe haben wollen

Stündchen: Chtěla se stavit jen na chvilku.Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.

Ton: Už nechci slyšet ani slovo!hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!

tun: Dělej si, co chceš!Tu, was du willst!

ungestört: nechtít být rušenungestört sein wollen

verändern: chtít změnit světdie Welt verändern wollen

wann: Dokdy chceš zůstat?Bis wann willst du bleiben?

was: Co bys chtěl pít?Was möchtest du trinken?

werden: Čím chceš (jednou) být?Was willst du (einmal) werden?

wiederholen: Nechci tady opakovat její slova.Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.

wollen: Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.

chtít: nechtítodmítat, nenastávat ap. nicht wollen*, nicht mögen*