Hlavní obsah

verändern

Sloveso

  1. (z)měnit, předělat poměry ap.die Welt verändern wollenchtít změnit svět
  2. sich verändern změnit se k horšímu ap.Bei uns hat sich viel verändert.U nás se toho hodně změnilo.

Vyskytuje se v

Welt: chtít změnit světdie Welt verändern wollen

průběh: změnit se v průběhu časusich im Laufe der Zeit verändern

přeměnit: od základu přeměnit koho/coj-n/etw. von Grund auf verändern

zásadně: zásadně změnit život komuj-m das Leben gründlich verändern

verändern: chtít změnit světdie Welt verändern wollen