Hlavní obsah

wandeln

Vyskytuje se v

Pfad: auf dem Pfad der Tugend wandelnkráčet cestou ctnosti

Spur: auf j-s Spuren wandeln, in j-s Spuren tretenjít ve stopách koho