Hlavní obsah

Spur

Vyskytuje se v

spuren: Wer nicht spurt, fliegt.Kdo nebude poslouchat, vyletí.

überwechseln: von der rechten auf die linke Spur überwechselnpřejet z pravého do levého pruhu

pruh: jízdní pruhder Fahrstreifen, die (Fahr)Spur

stopa: lyžařská stopadie (Ski)Spur, odb. die Loipe

stopa: zanechat stopySpuren hinterlassen

stopa: zahladit stopydie Spuren verwischen

přijít: přijít na stopuauf die Spur kommen

spurtovat: spurtovat do cíleins Ziel spurten

stopa: ani stopa po čemkeine Spur nach etw.

vyjet: sport. vyjet stopudie Spur ausfahren

zametat: zametat stopySpuren verwischen

zavát: Písek zavál stopy.Der Sand hat die Spuren verweht.

stopa: přen. být komu na stopěj-m auf der Spur sein

zahladit: zahladit stopySpuren verwischen

zamést: zamést po sobě všechny stopyalle seine Spuren verwischen