Hlavní obsah

Spur

Vyskytuje se v

spuren: Wer nicht spurt, fliegt.Kdo nebude poslouchat, vyletí.

überwechseln: von der rechten auf die linke Spur überwechselnpřejet z pravého do levého pruhu

pruh: der Fahrstreifen, die (Fahr)Spurjízdní pruh

stopa: die (Ski)Spur, odb. die Loipelyžařská stopa

přijít: auf die Spur kommenpřijít na stopu

spurtovat: ins Ziel spurtenspurtovat do cíle

vyjet: die Spur ausfahrensport. vyjet stopu

zametat: Spuren verwischenzametat stopy

zavát: Der Sand hat die Spuren verweht.Písek zavál stopy.

zahladit: Spuren verwischenzahladit stopy

zamést: alle seine Spuren verwischenzamést po sobě všechny stopy

Spur: heiße Spurhorká stopa