Hlavní obsah

Bahn

Vyskytuje se v

brechen: sich Bahn brechen(pro)razit si cestu prosadit se

geraten: auf die schiefe Bahn geratendostat se na šikmou plochu

per: per Bahnvlakem

Stunde: Die Bahn geht jede Stunde.Vlak jezdí každou hodinu.

dráha: die Untergrundbahn, die U-Bahnpodzemní dráha

podzemní: die Untergrundbahn/U-Bahn/Metropodzemní dráha

probít: sich den Weg durch die Menge bahnenprobít si cestu davem

razit: Ich habe mir einen Weg durch den Schnee gebahnt.Razil jsem si cestu sněhem.

rozestoupit se: Machen Sie Platz!, Bahn frei!Rozestupte se!

vlak: mit dem Zug/der Bahn fahrenjet vlakem

vykolejit: Die S-Bahn ist in der Kurve entgleist.Tramvaj v zatáčce vykolejila.

zvrhnout se: Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.Syn se na vojně zvrhl.

plocha: auf die schiefe Bahn kommendostat se na šikmou plochu

šikmý: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se/sklouznout na šikmou plochu

Bahn: sich Dat Bahn brechenprorazit si cestu, prosadit se