Hlavní obsah

Zug

Vyskytuje se v

Zug: Zug um Zugjeden po druhém, bez přestání

erst(er,e,es): den ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.

in: ein Glas in einem Zug austrinkenvypít sklenici jedním lokem

Abfahrt: die Abfahrt des Zugesodjezd vlaku

anhängen: einen Schlafwagen an den Zug anhängenpřipojit lůžkový vůz k vlaku

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Bescheid: j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlaku

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

erst: Der Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

kuppeln: einen Speisewagen an einen Zug kuppelnzapojit k vlaku jídelní vůz

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

ohnehin: Der Zug kommt ohnehin zu spät.Ten vlak přijede stejně pozdě.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sein: Er hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

Station: Station des Zugesstanice vlaku

weg: Der Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!

welcher, welche, welches: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

wohl: Sie wird wohl den Zug verpasst haben.Asi zmeškala vlak.

rys: die Problematik in groben Zügen andeutenpřen. nastínit problematiku v hrubých rysech

vlak: den Zug verpassen/schaffenzmeškat/stihnout vlak

vypravit: den Zug irgendwohin abfertigenžel. vypravit vlak kam

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

blízký: der nächste Zug, die nächste Verbindungnejbližší vlak

čekat: auf den Zug wartenčekat na vlak

hrnout se: sich in den Zug drängenhrnout se do vlaku

jen: Der Zug fährt nur sonntags.Ten vlak jezdí jen v neděli.

jet: mit dem Auto/Zug fahrenjet autem/vlakem

každý: Der Zug fährt jeden Tag.Vlak jezdí každý den.

kolej: Der Zug kommt auf Gleis fünf an.Vlak přijede na pátou kolej.

který: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

minout: Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.Vlak minul stanici.

muset: Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.

nahrnout se: sich in den Zug drängennahrnout se do vlaku

naskočit: auf den Zug aufspringennaskočit do vlaku

nástupiště: Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.Vlak přijede k 5. nástupišti.

odjezd: die Abfahrt des Zuges/des Busses/der Straßenbahnodjezd vlaku/autobusu/tramvaje

patrně: Der Zug hat anscheinend Verspätung.Vlak má patrně zpoždění.

přednost: den Zug vor dem Auto bevorzugendávat přednost vlaku před autem

přesnost: die Pünktlichkeit der Zügepřesnost vlaků

příchod: Zugang zu den Zügenpříchod k vlakům

přijet: Der Zug kam mit Verspätung an.Vlak přijel se zpožděním.

příjezd: die Ankunft des Zuges/Bussespříjezd vlaku/autobusu

ráz: Er trank das Bier in einem Zug aus.Vypil pivo na jeden ráz.

sednout: in den Zug steigenpřen. sednout na vlak

šluk: einen Zug tundát si šluka

tah: Wer ist am Zug?Kdo je na tahu?

tempo: zehn Züge schwimmenuplavat deset temp

uvařit se: Heute schmoren wir im Zug.Dnes se ve vlaku uvaříme.

včas: Der Zug fuhr pünktlich ab.Vlak odjížděl včas.

vyprázdnit: ein Glas in einem Zug leerenvyprázdnit skleničku na ex

z, ze: aus dem Zug aussteigenvystoupit z vlaku

zatímco: Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.

zhruba: etw. in groben Zügen skizzierennačrtnout zhruba co

zpozdit se: Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.Vlak se zpozdil o dvacet minut.

zpoždění: Der Zug ist verspätet angekommen.Vlak přijel se zpožděním.

zpožděný: verspäteter Zugzpožděný vlak

zřejmě: Der Zug hat offenbar eine Verspätung.Vlak má zřejmě zpoždění.

zuřit: Er war wütend, weil sein Zug abgefahren war.Zuřil, protože mu ujel vlak.

přečíst (si): etw. in einem Zug lesenpřečíst co jedním dechem

tažení: in den letzten Zügen liegenpřen. být v posledním tažení

zátah: etw. in einem Zug tunudělat co na jeden zátah