Hlavní obsah

který

Vyskytuje se v

prdnout: Který prase si tady prdlo!Welches Schwein hat hier gefurzt!

směr: Kterým směrem šel?In welche Richtung ist er gegangen?

strana: Na kterou stranu mám jít?In welche Richtung soll ich gehen?

trkat: Reklama, která trká do očí.Die Werbung, die in die Augen sticht.

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Hunde, die bellen, beißen nicht.

bissig: einen bissigen Hund habenmít psa, který kouše

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

der, die, das: das Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

derjenige, diejenige, dasjenige: derjenige Mensch, dem wir begegnet sind ...ten člověk, kterého jsme potkali ...

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

welcher, welche, welches: Welcher Mantel gehört dir?Který kabát je tvůj?

welcher, welche, welches: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

Hund: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.